1 juni 2022 | Howard Carter: Van faam tot vergetelheid

1 juni 2022 | Howard Carter: Van faam tot vergetelheid

Voordat Howard Carter het graf van Toetanchamon ontdekte was hij reeds lang werkzaam in Egypte. Al vanaf zijn zeventiende was de ongeschoolde tekenaar in dienst van Percy Newberry in Beni Hasan, Flinders Petrie in Amarna en Édouard Naville in Deir el-Bahari. Daar kopieerde hij de scènes van tombes en tempelwanden, met een onfeilbaar gevoel voor de Egyptische manier van afbeelden. Ook was hij inspecteur voor de Oudheidkundige Dienst, ging op zoek naar graffiti in de verlaten wadi’s van Thebe en verbeterde de beveiliging van de vele nieuw ontdekte tombes.

Lees meer
13 juni 2022 | De ontdekking van KV55: een overzicht van de chaos

13 juni 2022 | De ontdekking van KV55: een overzicht van de chaos

In 1907 werd er in het Dal der Koningen een mysterieuze tombe gevonden met een mummie: KV55. De chaotische toestand waarin het graf werd gevonden was niets vergeleken bij de archeologische chaos die er daarna is ontstaan. Er werden direct conclusies getrokken die later onhoudbaar bleken te zijn omdat de feiten bij nader inzien iets anders vertelden. Maar wat waren de feiten? Toen het graf eenmaal was leeggeruimd en de analyse van de objecten begon, werden er steeds meer vragen opgeroepen waar de archeologische aantekeningen van de opgravers geen antwoord op hadden. De officiële publicatie was te summier en te bevooroordeeld, de publicaties van andere ooggetuigen spraken elkaar tegen. De voorwerpen zelf zijn verdeeld in verschillende groepen, maar inmiddels is niet meer te achterhalen waar deze naar toe zijn gegaan en of deze überhaupt wel uit KV55 afkomstig waren.

Lees meer
18 juni 2022 | Workshop Tutankhamun’s Wardrobe

18 juni 2022 | Workshop Tutankhamun’s Wardrobe

The tomb of the ancient Egyptian pharaoh, Tutankhamun, is famous for the gold masks, sarcophagus, chariots, alabaster jars, etc., but how many people are aware that the largest, single group of items from the tomb are linen textiles and clothing? The talk looks in particular at the linen garments from the tomb that were made for a young boy, a teenager and a grown man. In addition, many of these garments are directly associated with the pharaoh and reflect different aspects of his life as a king, diplomat, priest, warrior and perhaps even a ‘family’ man.

Lees meer
21 juni 2022 | Tutankhamun: Excavating the Archive

21 juni 2022 | Tutankhamun: Excavating the Archive

When Howard Carter died in 1939, he bequeathed most of his estate, including these archaeological records, to his niece Phyllis Walker (1897–1977), who, on the advice of the Egyptologists Alan H. Gardiner (1879–1963) and Percy E. Newberry (1869–1949), presented the documentation with associated copyright to the Griffith Institute, University of Oxford, in 1945.

To celebrate the 100th anniversary of the discovery of the tomb of Tutankhamun in November 1922, the Griffith Institute is working with Bodleian Libraries on an exhibition of the archive to be displayed at the ‘Treasury’ gallery in the Weston Library (13 April 2022 – 05 February 2023). It will show a selection of these historic images and records, presenting a vivid and first-hand account of the discovery, of the spectacular variety of the king’s burial goods and of the remarkable work that went into documenting and conserving the more than 5000 objects over a period of ten years.

Lees meer
26 juni 2022 | Rondleiding RMO Het hof van Toetanchamon

26 juni 2022 | Rondleiding RMO Het hof van Toetanchamon

Op 4 November is het 100 jaar geleden dat het graf van Toetanchamon in de Vallei der Koningen in Egypte werd ontdekt. De hoeveelheid vondsten, het vele goud en de verzonnen vloek van de farao zouden de jonggestorven koning allergrootste bekendheid ontlenen. Hierover vertelt vanaf 2 juli de kindertentoonstelling Op zoek naar Toetanchamon (vanaf 7 jaar) in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO). De vaste Egyptische collectie van het RMO bevat bijna geen koninklijke objecten, maar staat juist bekend om de vele beelden, stèles en monumenten van de hoge ambtenaren uit de tijd van Toetanchamon. Deze rondleiding vertelt over de nalatenschappen van de ambtenaren in Abydos en Sakkara, die een interessant inkijkje geven in hun dagelijkse leven en hun rol aan het hof.

Lees meer
30 juni 2022 | Bull’s eye! Bows and other weaponry from the tomb of Tutankhamun

30 juni 2022 | Bull’s eye! Bows and other weaponry from the tomb of Tutankhamun

A variety of weapons and related equipment was found in the tomb of Tutankhamun, such as bows and arrows (and their accompanying wrist-guards, quivers and bow-cases), chariots, throwing sticks, clubs and daggers. Bows in particular feature prominently. This talk presents an overview of the weaponry from the tomb with a focus on the bows and related equipment, discussing among others their manufacture and potential for actual use.

Lees meer
12 mei 2022 | De valk tijdens de predynastische en vroegdynastische periode

12 mei 2022 | De valk tijdens de predynastische en vroegdynastische periode

De valk is zonder twijfel één van de belangrijkste symbolen van het koningschap in het Oude Egypte, maar rond de predynastische herkomst ervan bestaan nog steeds veel vragen. De vogel komt niet vaak voor in de predynastische iconografie en is volledig afwezig op beschilderd aardewerk dat bekend staat als White Cross-lined (Naqada I-IIA) en Decorated (Naqada IIC-D). Zeldzame voorbeelden van andere objecten zijn vooral afkomstig uit Hierakonpolis, waar opgravingen onder leiding van Renée Friedman vondsten hebben opgeleverd die ons meer leren over de oorsprong van afbeeldingen van valken.

In deze lezing zal Stan Hendrickx een overzicht geven van de documentatie die van de valk voorhanden is, gezien binnen de context van het ontstaan van de Egyptische staat.

Lees meer
Cursus Middelegyptisch voor beginners

Cursus Middelegyptisch voor beginners

Het oude Egypte behoort tot de vroegste schriftculturen ter wereld. Rond 3000 v.Chr. ontstond het hiërogliefenschrift dat zich gedurende drie millennia verder ontwikkelde. De oude Egyptenaren beschouwden het Middelegyptisch – taal en schrift van het Middenrijk (ca. 2140–1650 v.Chr.) – als de klassieke taalfase. Het leren van deze taalfase stelt u in staat teksten uit verschillende perioden van de Egyptische geschiedenis te lezen en begrijpen en om u later eventueel verder te verdiepen in bijvoorbeeld het Laat Egyptisch en het hiëratisch.

De cursus Middelegyptisch voor beginners is een inleiding in taal en schrift van het Egyptische Middenrijk (ca. 2140–1650 v.Chr.). In 8 lessen wordt u bekend gemaakt met de basisgrammatica van deze klassieke taalfase. De colleges worden gegeven aan de hand van het lesboek Hiërogliefen ontcijferen en lezen (Collier/Manley, 2008). Cursisten krijgen na iedere les opdrachten mee naar aanleiding van de behandelde stof. De nagekeken opdrachten worden steeds tijdens de volgende les behandeld. De complexe Egyptische grammatica wordt zo stap voor stap en op een goed te begrijpen wijze uitgelegd.

Lees meer