Menu

Cursussen en Seminars

Schriftelijke cursus Middel-Egyptisch voor beginners

Een korte cursus van 8 lessen als introductie op het hiërogliefenschrift

Huis van Horus

Huis van Horus is dé organisatie voor Egyptologie in Nederland. Sinds 2007 organiseert Huis van Horus lezingen, seminars en cursussen, en reizen naar Egypte en egyptologische collecties in binnen- en buitenland. De stichting heeft een non-profit-karakter en met het batig saldo worden egyptologische projecten ondersteund.

Nieuws

Reizigersgraffiti in de tempel van Dendur

Esther de Groot-Snepvangers over de 19-eeuwse reizigersgraffiti in de tempel van Dendur

Ondernemende marktvrouwen in het Oude Rijk

Nicky van de Beek over marktvrouwen in Oude Rijks mastaba scènes

De naos-stèle van Nebnetjeroe

Nico Staring over de bijzondere stèle van Nebnetjeroe uit Sakkara

Donatie aanvragen

Huis van Horus doneert haar batig saldo jaarlijks aan Vlaams en/of Nederlands egyptologisch onderzoek. Zowel groepsprojecten als individuen kunnen hiervoor in aanmerking komen. 

 

Om voor een donatie in aanmerking te komen, dient de aanvrager digitaal een voorstel in te dienen. Het bestuur van de stichting vergadert eenmaal per kwartaal over de ingestuurde aanvragen. Projectaanvragen kunnen derhalve 0p vier momenten per jaar worden ingediend, aanvragen tot € 450 kunnen op vier momenten per jaar worden gehonoreerd. Aanvragen van meer dan € 450 kunnen alleen in het 4e kwartaal van het jaar worden gehonoreerd. Voorstellen bestaan in ieder geval uit de volgende elementen:

 

  • Projectplan
  • Begroting
  • Financieringsplan

 Daarnaast verlangen wij ook een (financiële) verantwoording na afronding van het project.

 

Huis van Horus heeft als doel het bevorderen en ontsluiten van de kennis van het Oude Egypte. Dit betekent per definitie dat de stichting in principe alle aanvragen die aan de criteria voldoen in behandeling neemt. Bij voorkeur steunen wij projecten die zonder de donatie van Huis van Horus geen doorgang zouden vinden. Ook ziet het bestuur graag een haalbaar tijdspad met een eindpublicatie, lezing, website o.i.d. Het is van fundamenteel belang dat de opgedane kennis wordt gedeeld en voor een groot publiek toegankelijk gemaakt wordt. Huis van Horus faciliteert dit graag in de vorm van een lezing, seminar of artikel in Ta-Mery.

 

Aanvragen kunnen worden gestuurd naar info@huisvanhorus.nl.

https://huisvanhorus.nl/