Menu

Cursussen

De onbekende Toetanchamon

Een seminar over de minder bekende aspecten van de regering van Toetanchamon

Museumles Egypte, land van onsterfelijkheid.

Een bijzondere museumles over de tijdelijke tentoonstelling 'Egypte, land van onsterfelijkheid'

Zomercursus 'Het Hofleven'

Tijdens de zomercursus 'Het hofleven' wordt ingegaan op diverse aspecten van het hofleven

Huis van Horus

Huis van Horus is dé organisatie voor Egyptologie in Nederland. Sinds 2007 organiseert Huis van Horus lezingen, seminars en cursussen, en reizen naar Egypte en Egyptologische collecties in binnen- en buitenland. De stichting heeft een non-profit-karakter en met het batig saldo worden Egyptologische projecten ondersteund.

Nieuws

Ontdekkingen in KV62 (Toetanchamon)

Hier leest u alle informatie aangaande de ontdekkingen in het graf van Toetanchamon.

Artikel dr. Nico Staring De complexe verzamelgeschiedenis van een Memphitisch grafreliëf

Een Engelstalig artikel over de bijzondere reis dat een reliëf uit een Memphitisch graf maakte.

Kernfysicus roofde Egyptische schat

Een verloren gewaande stèle herontdekt door dr. Nico Staring

Lezingen en Seminars

30 april - Seminar - Amarna Brieven

Een seminar over de internationale correspondentie in de Amarnaperiode

15 mei - Marein Meijer, MA - Egypte, land van onsterfelijkheid

Een lezing over het reilen en zeilen tijdens het maken van een Egyptische tentoonstelling.

11 juni - Seminar - Kinderen in het Oude Egypte

Wat weten we over de jeugd in het Oude Egypte?

Publicaties

Ta-Mery 8 (2015-2016)

Ta-Mery 8 (2015-2016): hét tijdschrift over het Oude Egypte

Ta-Mery jaargangen 1 t/m 7

De jaargangen 1 t/m 7 van Ta-mery zijn alleen door donateurs te bestellen

https://huisvanhorus.nl/