Menu

Cursussen

Schriftelijke cursus Middel-Egyptisch voor beginners

Een korte cursus van 8 lessen als introductie op het hiërogliefenschrift.

Magie in het Oude Egypte

Een 4-daagse cursus over het gebruik van magie in het Oude Egypte.

Zomercursus: Schrijven, schrift en materialen

Een intensieve zomercursus over schrift, schrijven, schrijvers, materialen, tekstdragers enz.

Huis van Horus

Huis van Horus is dé organisatie voor Egyptologie in Nederland. Sinds 2007 geeft de stichting maandelijkse lezingen, seminars en cursussen en organiseren we reizen naar Egypte en Egyptologische collecties in het binnen- en buitenland. De stichting heeft een non-profit-karakter en van het batig saldo worden Egyptologische projecten ondersteund.

Nieuws

Nieuwe Ta-Mery 2014-2015

De nieuwe Ta-Mery is nu verkrijgbaar, hét Egyptologische tijdschrift van Nederland.

Reizen

Reis: Luxor, Abydos en El-Kab

Huis van Horus gaat naar Egypte in 2016!

Lezingen en Seminars

Seminar: Rituele mensdoding in de Oudheid

Mensenoffers. Een van de meest gruwelijke en daardoor ook een van de meest interessante...

Lezing: Een nieuwe chronologie voor de 25ste dynastie

Sinds een jaar staat de chronologie van de 25ste dynastie ter discussie.

Lezing: De grafkapel van Hetepherachet in Leiden

Sinds 1902 staat het graf van Hetepherachet in het Rijkmuseum van Oudheden in Leiden. Wie was dit?

Publicaties

Ta-Mery 2014-2015

Vanaf eind 2014 is de nieuwste Ta-Mery, het tijdschrift voor het Oude Egypte, te verkrijgen!

https://huisvanhorus.nl/