21 maart 2023 | ‘I am your slave, forever’: Slavery and Servitude in Late Period Egypt

21 maart 2023 | ‘I am your slave, forever’: Slavery and Servitude in Late Period Egypt

Ella Karev, PhD

How can we define slavery? What makes someone a slave?

These were the questions that formed the basis of her dissertation, Slavery and Servitude in Late Period Egypt (2022). In this talk, she presents the findings of her scholarship regarding slavery of this understudied period in Egyptian history, but also speaks to the deeper issues: was a slave considered chattel? What rights did slaves—or their owners—claim and exercise? Could they have children, get married, or own property in their own name?

Lees meer
16 februari 2023 | Werken in tempel en necropool

16 februari 2023 | Werken in tempel en necropool

Thebe, het huidige Luxor, is gedurende de Egyptische geschiedenis altijd een belangrijk religieus centrum geweest. Verschillende tempels, zoals die van Karnak of Medinet Habu vormden het hart van het religieuze gebeuren in Thebe. Dagelijkse, wekelijkse of jaarlijkse religieuze festivals en rituelen kleurden de kalender, waarbij verschillende types priesters betrokken waren. Deze priesters konden zowel in de necropool als dodenpriester werken of in de tempel als hoge clerus priester. De religieuze festiviteiten in Thebe bleven lange tijd floreren, ook onder Grieks-Romeins gezag (332 v.Chr. – 285 n.Chr.). De praktische en organisatorische aspecten van de Thebaanse festivals in deze periode, en met name de functies die werden bekleed door verschillende priesters, zullen het onderwerp vormen van deze lezing.

Lees meer