Cursus Middelegyptisch voor beginners

Cursus Middelegyptisch voor beginners

In deze online cursus krijgt u een inleiding in het Middelegyptisch. In 10 lessen maakt u kennis met de basisgrammatica van deze taalfase en leert u hoe de Egyptische taal werkt. Ook leert u over de geschiedenis van Egypte en kunt u de namen van farao’s herkennen op objecten in het museum. Aan het einde van de lessenreeks gaan we op excursie naar het Koninklijke Museum van Kunst en Geschiedenis in Brussel. Hier kunt u uw kennis in de praktijk toepassen door het lezen van stèles in het museum.

Lees meer
21 februari 2024 | Hieroglyphen ohne Worte

21 februari 2024 | Hieroglyphen ohne Worte

In het Faraonische Egypte en daarbuiten kon op verschillende manieren met hiërogliefen worden omgegaan. Buiten grammaticaal volledige teksten in reguliere spelling werden hiërogliefen bijvoorbeeld gebruikt als afkortingen en emblemen. Anderzijds konden teksten opzettelijk moeilijker worden gemaakt door verwisseling en gewijzigde samenstelling van tekens. Daarnaast werden hiërogliefen gebruikt door mensen met een beperkte kennis van het schrift, en zelfs voor het schrijven van niet-Egyptische teksten. Deze zeer uiteenlopende gevallen getuigen alle van creativiteit; sommige ook van een bijzonder taalkundig bewustzijn.

Lees meer