Archief

24 mei 2023 | The female figurines of the Greco-Roman Period

24 mei 2023 | The female figurines of the Greco-Roman Period

In this lecture, Khaled Ismail will discuss the nude female figurines of the Greco-Roman Period, focussing on an unpublished collection of figurines which were recently moved to the Grand Egypt Museum at Giza. Some of these figurines resemble the Egyptian traditional types of figurines, while most of them are made from terracotta and unfired clay and are formed in the Hellenistic style. This collection of figurines has been found in various contexts. Most of them were discovered in temples and domestic buildings, whereas some others were buried in tombs. A few examples were even found in military camps and forts.

Lees meer
18 april 2023 | Beyond Damnatio. Iconoclasm in Old Kingdom Tombs

18 april 2023 | Beyond Damnatio. Iconoclasm in Old Kingdom Tombs

Iconoclasm has been traditionally understood as the phenomenon of breaking images within religious and political contexts. Notoriously, the term came to be associated with the defacement of sacred icons in the Byzantine period and during the Protestant Reformation. However, in the last two decades, the use of the term iconoclasm underwent a re-evaluation, as it slowly came to signify more complex acts of image defacement in various socio-political frames.

By showcasing examples from the Memphite necropolises in Egypt, we intend to demonstrate how iconoclasm, analysed within its archaeological context, may reveal compelling details not only on the diverse socio-funerary practices, but also on the conception and use of images as vehicles of meaning in ancient Egypt and beyond.

Lees meer
21 maart 2023 | ‘I am your slave, forever’: Slavery and Servitude in Late Period Egypt

21 maart 2023 | ‘I am your slave, forever’: Slavery and Servitude in Late Period Egypt

Ella Karev, PhD

How can we define slavery? What makes someone a slave?

These were the questions that formed the basis of her dissertation, Slavery and Servitude in Late Period Egypt (2022). In this talk, she presents the findings of her scholarship regarding slavery of this understudied period in Egyptian history, but also speaks to the deeper issues: was a slave considered chattel? What rights did slaves—or their owners—claim and exercise? Could they have children, get married, or own property in their own name?

Lees meer
16 februari 2023 | Werken in tempel en necropool

16 februari 2023 | Werken in tempel en necropool

Thebe, het huidige Luxor, is gedurende de Egyptische geschiedenis altijd een belangrijk religieus centrum geweest. Verschillende tempels, zoals die van Karnak of Medinet Habu vormden het hart van het religieuze gebeuren in Thebe. Dagelijkse, wekelijkse of jaarlijkse religieuze festivals en rituelen kleurden de kalender, waarbij verschillende types priesters betrokken waren. Deze priesters konden zowel in de necropool als dodenpriester werken of in de tempel als hoge clerus priester. De religieuze festiviteiten in Thebe bleven lange tijd floreren, ook onder Grieks-Romeins gezag (332 v.Chr. – 285 n.Chr.). De praktische en organisatorische aspecten van de Thebaanse festivals in deze periode, en met name de functies die werden bekleed door verschillende priesters, zullen het onderwerp vormen van deze lezing.

Lees meer
15 november 2022 | The richly decorated yellow coffins of the 21st Dynasty

15 november 2022 | The richly decorated yellow coffins of the 21st Dynasty

Jaume Vilaró Fabregat (PhD kandidaat)

De gele doodskisten van de 21e dynastie vallen op door hun iconografie, gekenmerkt door diepere betekenislagen, versterkt door complexe tekstuele inscripties. Zowel de teksten als iconografie reflecteren de interactie tussen rituele behoeften, funeraire wensen en socio-economische van de betreffende periode, waarin privégebruik van graven plaatsmaakt voor een collectief gebruik van graven.
Een overzicht van deze doodskisten zal worden gegeven in het eerste deel van de lezing, waarbij wordt gefocust op de individuele decorateurs.
Het tweede deel van de lezing zal focussen op het collectieve graf van Bab el-Gasus.

Lees meer
1-30 juni 2022 | Totaalpakket voor Toetanchamon-maand

1-30 juni 2022 | Totaalpakket voor Toetanchamon-maand

Deze maand staat in het teken van farao Toetanchamon. We hebben een breed programma georganiseerd waarbij de activiteiten zowel los als in een totaal pakket te koop worden aangeboden. Met dit totaalpakket krijgt u toegang tot alle activiteiten die deze maand op de planning staan.

Lees meer
1-30 juni 2022 | Totaalpakket voor Toetanchamon-maand

1-30 juni 2022 | Lezingenpakket Toetanchamon-maand

Deze maand staat in het teken van farao Toetanchamon. We hebben een breed programma georganiseerd waarbij de activiteiten zowel los als in een totaal pakket te koop worden aangeboden. Met dit lezingenpakket krijgt u toegang tot alle online lezingen die op de planning staan.

Lees meer
1 juni 2022 | Howard Carter: Van faam tot vergetelheid

1 juni 2022 | Howard Carter: Van faam tot vergetelheid

Voordat Howard Carter het graf van Toetanchamon ontdekte was hij reeds lang werkzaam in Egypte. Al vanaf zijn zeventiende was de ongeschoolde tekenaar in dienst van Percy Newberry in Beni Hasan, Flinders Petrie in Amarna en Édouard Naville in Deir el-Bahari. Daar kopieerde hij de scènes van tombes en tempelwanden, met een onfeilbaar gevoel voor de Egyptische manier van afbeelden. Ook was hij inspecteur voor de Oudheidkundige Dienst, ging op zoek naar graffiti in de verlaten wadi’s van Thebe en verbeterde de beveiliging van de vele nieuw ontdekte tombes.

Lees meer