Archief

24 april 2024 | Hiëroglifische handschriften in Deir el-Medina

24 april 2024 | Hiëroglifische handschriften in Deir el-Medina

Het onderzoeksproject Hieroglyphic Hands at Deir el-Medina, in 2018 opgezet door dr. Elizabeth Bettles en dr. Ben Haring vanuit de Universiteit Leiden, richt zich op het onderzoeken van hiëroglifische handschriften in de Ramessidische tombes van Deir el-Medina. In het opgravingsseizoen van 2024 (afgelopen januari-februari) hebben Elizabeth Bettles en Kiki Freriks het onderzoek voortgezet in de tombe van Pashedu (TT3). In deze lezing zal het onderzoeksproject verder worden toegelicht, en de voorlopige resultaten van het recente onderzoek gepresenteerd worden.

Lees meer
Mei & juni 2024| Cursus Middelegyptisch voor beginners

Mei & juni 2024| Cursus Middelegyptisch voor beginners

In deze online cursus krijgt u een inleiding in het Middelegyptisch. In 10 lessen maakt u kennis met de basisgrammatica van deze taalfase en leert u hoe de Egyptische taal werkt. Ook leert u over de geschiedenis van Egypte en kunt u de namen van farao’s herkennen op objecten in het museum. Aan het einde van de lessenreeks gaan we op excursie naar het Koninklijke Museum van Kunst en Geschiedenis in Brussel. Hier kunt u uw kennis in de praktijk toepassen door het lezen van stèles in het museum.

Lees meer
21 februari 2024 | Hieroglyphen ohne Worte

21 februari 2024 | Hieroglyphen ohne Worte

In het Faraonische Egypte en daarbuiten kon op verschillende manieren met hiërogliefen worden omgegaan. Buiten grammaticaal volledige teksten in reguliere spelling werden hiërogliefen bijvoorbeeld gebruikt als afkortingen en emblemen. Anderzijds konden teksten opzettelijk moeilijker worden gemaakt door verwisseling en gewijzigde samenstelling van tekens. Daarnaast werden hiërogliefen gebruikt door mensen met een beperkte kennis van het schrift, en zelfs voor het schrijven van niet-Egyptische teksten. Deze zeer uiteenlopende gevallen getuigen alle van creativiteit; sommige ook van een bijzonder taalkundig bewustzijn.

Lees meer
30 januari 2024 | Djehoetihotep in detail

30 januari 2024 | Djehoetihotep in detail

Het grafcomplex van gouverneur Djehoetihotep in Dayr al-Barsha is een indrukwekkende getuige uit het Egyptische Middenrijk. Meer dan een eeuw nadat Howard Carter de muurschilderingen ervan tekende, bestudeerden Toon Sykora en zijn collega’s het graf opnieuw. Nieuwe digitale technieken maken het mogelijk om de muurschilderingen en reliëfs van de tombe in detail onder de loep te nemen. Ze onthullen intrigerende verhalen over het Egypte van bijna 4000 jaar geleden: over een protserige gouverneur, een kolossale onderneming en een eigenzinnige kunstenaar.

Lees meer
27 september 2023 | Epigrafisch veldwerk in Dendera

27 september 2023 | Epigrafisch veldwerk in Dendera

De monumenten van Dendera leiden tot een betere waardering van de laatste grote periode van tempelbouw in Egypte. De studie van de blokken van de mammisi door de epigrafische missie van de Universiteit van Namen laten toe het monument virtueel te reconstrueren en daarmee beter te begrijpen.

Lees meer
16 december 2023 | Donateursdag

16 december 2023 | Donateursdag

Op zaterdag 16 december staat de jaarlijkse donateursdag van Huis van Horus op de planning. We ontvangen onze donateurs graag vanaf 12.00 uur in het Rijksmuseum van Oudheden. Het programma start om 12.30 en duurt tot 16.00 uur.

Lees meer
Cursus Hiërogliefen lezen: de stèle van Hatiay (RMO AP 12)

Cursus Hiërogliefen lezen: de stèle van Hatiay (RMO AP 12)

Docent: dr. Nico Staring (postdoctoraal onderzoeker van het F.R.S.–FNRS / Universiteit van Luik)

Dit najaar begint het Huis van Horus met een nieuwe hiërogliefencursus. Na de introductie tot het Middel-Egyptisch gaan we nu over tot het lezen van originele teksten. Die teksten bevinden zich op
objecten in het Leidse Rijksmuseum van Oudheden (RMO). De Leidse collectie biedt een grote variëteit aan tekstgenres uit het oude Egypte. Museumbezoekers bekijken deze tekstdragers, maar staan zelden stil bij de inhoud van die teksten. Deze cursus brengt daar verandering in.

Lees meer