Archief

16 februari 2023 | Werken in tempel en necropool

16 februari 2023 | Werken in tempel en necropool

Thebe, het huidige Luxor, is gedurende de Egyptische geschiedenis altijd een belangrijk religieus centrum geweest. Verschillende tempels, zoals die van Karnak of Medinet Habu vormden het hart van het religieuze gebeuren in Thebe. Dagelijkse, wekelijkse of jaarlijkse religieuze festivals en rituelen kleurden de kalender, waarbij verschillende types priesters betrokken waren. Deze priesters konden zowel in de necropool als dodenpriester werken of in de tempel als hoge clerus priester. De religieuze festiviteiten in Thebe bleven lange tijd floreren, ook onder Grieks-Romeins gezag (332 v.Chr. – 285 n.Chr.). De praktische en organisatorische aspecten van de Thebaanse festivals in deze periode, en met name de functies die werden bekleed door verschillende priesters, zullen het onderwerp vormen van deze lezing.

Lees meer
15 november 2022 | The richly decorated yellow coffins of the 21st Dynasty

15 november 2022 | The richly decorated yellow coffins of the 21st Dynasty

Jaume Vilaró Fabregat (PhD kandidaat)

De gele doodskisten van de 21e dynastie vallen op door hun iconografie, gekenmerkt door diepere betekenislagen, versterkt door complexe tekstuele inscripties. Zowel de teksten als iconografie reflecteren de interactie tussen rituele behoeften, funeraire wensen en socio-economische van de betreffende periode, waarin privégebruik van graven plaatsmaakt voor een collectief gebruik van graven.
Een overzicht van deze doodskisten zal worden gegeven in het eerste deel van de lezing, waarbij wordt gefocust op de individuele decorateurs.
Het tweede deel van de lezing zal focussen op het collectieve graf van Bab el-Gasus.

Lees meer
1-30 juni 2022 | Totaalpakket voor Toetanchamon-maand

1-30 juni 2022 | Totaalpakket voor Toetanchamon-maand

Deze maand staat in het teken van farao Toetanchamon. We hebben een breed programma georganiseerd waarbij de activiteiten zowel los als in een totaal pakket te koop worden aangeboden. Met dit totaalpakket krijgt u toegang tot alle activiteiten die deze maand op de planning staan.

Lees meer
1-30 juni 2022 | Totaalpakket voor Toetanchamon-maand

1-30 juni 2022 | Lezingenpakket Toetanchamon-maand

Deze maand staat in het teken van farao Toetanchamon. We hebben een breed programma georganiseerd waarbij de activiteiten zowel los als in een totaal pakket te koop worden aangeboden. Met dit lezingenpakket krijgt u toegang tot alle online lezingen die op de planning staan.

Lees meer
1 juni 2022 | Howard Carter: Van faam tot vergetelheid

1 juni 2022 | Howard Carter: Van faam tot vergetelheid

Voordat Howard Carter het graf van Toetanchamon ontdekte was hij reeds lang werkzaam in Egypte. Al vanaf zijn zeventiende was de ongeschoolde tekenaar in dienst van Percy Newberry in Beni Hasan, Flinders Petrie in Amarna en Édouard Naville in Deir el-Bahari. Daar kopieerde hij de scènes van tombes en tempelwanden, met een onfeilbaar gevoel voor de Egyptische manier van afbeelden. Ook was hij inspecteur voor de Oudheidkundige Dienst, ging op zoek naar graffiti in de verlaten wadi’s van Thebe en verbeterde de beveiliging van de vele nieuw ontdekte tombes.

Lees meer
13 juni 2022 | De ontdekking van KV55: een overzicht van de chaos

13 juni 2022 | De ontdekking van KV55: een overzicht van de chaos

In 1907 werd er in het Dal der Koningen een mysterieuze tombe gevonden met een mummie: KV55. De chaotische toestand waarin het graf werd gevonden was niets vergeleken bij de archeologische chaos die er daarna is ontstaan. Er werden direct conclusies getrokken die later onhoudbaar bleken te zijn omdat de feiten bij nader inzien iets anders vertelden. Maar wat waren de feiten? Toen het graf eenmaal was leeggeruimd en de analyse van de objecten begon, werden er steeds meer vragen opgeroepen waar de archeologische aantekeningen van de opgravers geen antwoord op hadden. De officiële publicatie was te summier en te bevooroordeeld, de publicaties van andere ooggetuigen spraken elkaar tegen. De voorwerpen zelf zijn verdeeld in verschillende groepen, maar inmiddels is niet meer te achterhalen waar deze naar toe zijn gegaan en of deze überhaupt wel uit KV55 afkomstig waren.

Lees meer
18 juni 2022 | Workshop Tutankhamun’s Wardrobe

18 juni 2022 | Workshop Tutankhamun’s Wardrobe

The tomb of the ancient Egyptian pharaoh, Tutankhamun, is famous for the gold masks, sarcophagus, chariots, alabaster jars, etc., but how many people are aware that the largest, single group of items from the tomb are linen textiles and clothing? This workshop looks in particular at the linen garments from the tomb that were made for a young boy, a teenager and a grown man. In addition, many of these garments are directly associated with the pharaoh and reflect different aspects of his life as a king, diplomat, priest, warrior and perhaps even a ‘family’ man.

Lees meer
21 juni 2022 | Tutankhamun: Excavating the Archive

21 juni 2022 | Tutankhamun: Excavating the Archive

When Howard Carter died in 1939, he bequeathed most of his estate, including these archaeological records, to his niece Phyllis Walker (1897–1977), who, on the advice of the Egyptologists Alan H. Gardiner (1879–1963) and Percy E. Newberry (1869–1949), presented the documentation with associated copyright to the Griffith Institute, University of Oxford, in 1945.

To celebrate the 100th anniversary of the discovery of the tomb of Tutankhamun in November 1922, the Griffith Institute is working with Bodleian Libraries on an exhibition of the archive to be displayed at the ‘Treasury’ gallery in the Weston Library (13 April 2022 – 05 February 2023). It will show a selection of these historic images and records, presenting a vivid and first-hand account of the discovery, of the spectacular variety of the king’s burial goods and of the remarkable work that went into documenting and conserving the more than 5000 objects over a period of ten years.

Lees meer