Word donateur

Wilt u meer weten over het oude Egypte en de oud-Egyptische cultuur? Steunt u ons non-profit doel met donaties aan opgravingen in Egypte en de Egyptologie? Wilt u ons full-colour tijdschrift Ta-Mery over het oude Egypte ontvangen? Dan is een donateurschap van Het Huis van Horus iets voor u.

U ontvangt:

  • De Ta-Mery van het betreffende jaar welke op de donateursdag in december wordt uitgereikt of toegezonden.*
  • De mogelijkheid eerdere jaargangen van Ta-Mery met korting te bestellen (zolang de voorraad strekt)
  • Kosteloos toegang tot de donateursdag (december)
  • Korting op alle cursussen, seminars, lezingen en reizen
  • Via de nieuwsbrief wordt u iedere maand op de hoogte gehouden van onze activiteiten

*inschrijvingen na de lancering van de Ta-Mery ontvangen in het opvolgende jaar, op de donateursdag, de nieuwe Ta Mery.

Studentlidmaatschap

Word jij student donateur van Huis van Horus? Via onderstaande knop kom je erachter wat Huis van Horus studenten kan bieden!

Afbeelding van de cover van TA-Mery 10

Donatie aanvragen

Huis van Horus doneert haar batig saldo jaarlijks aan Vlaams en/of Nederlands egyptologisch onderzoek. Zowel groepsprojecten als individuen kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Om voor een donatie in aanmerking te komen, dient de aanvrager digitaal een voorstel in te dienen. Het bestuur van de stichting vergadert eenmaal per kwartaal over de ingestuurde aanvragen. Projectaanvragen kunnen derhalve op vier momenten per jaar worden ingediend. Aanvragen tot € 450 kunnen op vier momenten per jaar worden gehonoreerd en aanvragen van meer dan € 450 kunnen alleen in het 4e kwartaal van het jaar worden gehonoreerd. Voorstellen bestaan in ieder geval uit de volgende elementen:

  • Projectplan
  • Begroting
  • Financieringsplan

Daarnaast verlangen wij ook een (financiële) verantwoording na afronding van het project.

Huis van Horus heeft als doel het bevorderen en ontsluiten van de kennis van het Oude Egypte. Dit betekent per definitie dat de stichting in principe alle aanvragen die aan de criteria voldoen in behandeling neemt. Bij voorkeur steunen wij projecten die zonder de donatie van Huis van Horus geen doorgang zouden vinden.

Ook ziet het bestuur graag een haalbaar tijdspad met een eindpublicatie, lezing, website o.i.d. Het is van fundamenteel belang dat de opgedane kennis wordt gedeeld en voor een groot publiek toegankelijk gemaakt wordt. Huis van Horus faciliteert dit graag in de vorm van een lezing, seminar of artikel in Ta-Mery.