Over ons

Stichting Huis van Horus is een organisatie voor Egyptologie in Nederland en Vlaanderen. Met het batig saldo uit lezingen, cursussen, seminars en reizen worden jaarlijks Egyptologische en archeologische projecten gesteund. Sinds de oprichting in 2007 heeft Huis van Horus al meer dan € 20.000 kunnen doneren.

Huis van Horus biedt op diverse locaties in Nederland cursussen en seminars aan over het Oude Egypte, zowel in eigen beheer als voor HOVO-instellingen. Onze docenten zijn specialisten op het gebied van de Oudegyptische taal, kunst en cultuur. Tot onze kernactiviteiten behoren ook excursies en reizen. Zo neemt Huis van Horus u mee naar Egyptische collecties in Europa en op reis naar Egypte.

Huis van Horus organiseert maandelijks lezingen. Deze vinden plaats in Leiden (Rijksmuseum van Oudheden), Den Haag (Museum Meermanno) en Amsterdam (Allard Pierson Museum). De lezingen worden verzorgd door Egyptologen en omvatten onderwerpen vanaf de Predynastische periode tot de moderne tijd.

Stichting Huis van Horus is aangemerkt als een culturele ANBI.
Overeenkomstig de publicatieplicht treft u hier de meest recente jaarverslagen aan:

Jaarverslag HvH 2018
Jaarverslag HvH 2017

Bestuur

Het Bestuur van Huis van Horus wordt gevormd door:

  • Dr. Nico Staring (voorzitter)
  • Esther Monteiro-Snepvangers-de Groot MA (secretaris)
  • Nicky van de Beek MA (penningmeester)
  • Vibeke Berens MA
  • Maud Slingenberg MA

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • voorzitter & secretaris: dr. Lara Weiss (conservator Egypte, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden)
  • lid: dr. Ben Haring (universitair docent Egyptologie, Universiteit Leiden)
  • lid: dr. Daniel Soliman (conservator Egypte, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden)
Nico Staring

Nico Staring

Voorzitter

Nico Staring studeerde archeologie en egyptologie aan de Universiteit Leiden. Na zijn studie werkte hij aan diezelfde universiteit twee jaar lang als docent Egyptische archeologie. Dankzij een prestigieuze onderzoeksbeurs uitgegeven door de Australische overheid ging Nico in 2012 aan de slag aan Macquarie University, Sydney, waar hij in 2016 promoveerde op onderzoek naar de Oudegyptische begraafplaats Sakkara bij Memphis. Over dat onderzoek publiceerde Nico diverse wetenschappelijke publicaties en presenteerde hij de resultaten aan het brede publiek. Momenteel werkt Nico als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Leiden, binnen het project “The Walking Dead at Saqqara: The Making of a Cultural Geography”. Nico was werkzaam op diverse opgravingen in Egypte (Tell Edfu, Fustat, Wadi Natrun, Sakkara) en daarbuiten (Malawi, Soedan, Nederland).
Nico is sinds 2010 bestuurslid van Huis van Horus. Na een voorzitterschap in 2011-2012 bekleedt hij diezelfde functie opnieuw sinds 2015. Ook is hij sinds 2011 hoofdredacteur van het magazine Ta-Mery.

 

Esther Monteiro Snepvangers – de Groot

Esther Monteiro Snepvangers – de Groot

Secretaris

Esther Monteiro Snepvangers – de Groot is sinds 2016 bestuurslid van Huis van Horus, en sinds 2017 tevens secretaris. Ze studeerde van 2009 t/m 2013 egyptologie aan de Universiteit Leiden (2012 BA, 2013 MA). Tijdens haar studie heeft ze zich vooral verdiept in het Nieuwe Rijk en studeerde af met een masterscriptie over de Hathor cultus in Deir el-Medina. Tijdens een tweede master, Book and Digital Media Studies, ontwikkelde ze een passie voor verslagen van vroege reizigers in Egypte. Personen als Johann Michael Wansleben, Amelia Edwards en Cornelis de Bruijn zijn geliefde onderwerpen van onderzoek. Sinds 2015 werkt ze als databeheerder bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, onderdeel van het Ministerie van OCW.

Nicky van de Beek

Nicky van de Beek

Penningmeester

Nicky van de Beek heeft egyptologie, archeologie en Digital Humanities gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Ze heeft een passie voor Ouderijks mastaba’s, digitale methodes en het delen van wetenschappelijke kennis met een breed publiek. Ze maakt websites, geeft workshops en schrijft aan een monografie over de grafkapel van Hetepherachty in het Rijksmuseum van Oudheden.

Vibeke Berens

Vibeke Berens

Bestuurslid

Vibeke Berens studeerde kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit (2013 BA), waarna zij koos voor een focus op Egyptische kunst en architectuur tijdens haar studie egyptologie aan de Universiteit Leiden (2016 MA). Voor haar masterscriptie deed zij onderzoek naar de ontwikkeling van composietdieren in de Egyptische materiële cultuur. Binnen de archeologie deed zij ervaring op als teamlid van het South Asasif Conservation Project (Luxor) en Mapping the Via Appia (Rome). Momenteel ondersteunt Vibeke de directie van Vereniging Rembrandt met subsidieaanvragen van Nederlandse musea voor aankopen, onderzoek en restauraties. In haar vrije tijd is ze als bestuurslid betrokken bij verschillende culturele instanties. 

Maud Slingenberg

Maud Slingenberg

Bestuurslid

Maud Slingenberg heeft egyptologie (Universiteit van Leiden) en marketing (MBA, Universiteit van Amsterdam) gestudeerd. Zij is geïnteresseerd in Ouderijks mastaba’s, epigrafie en Museologie, hetgeen het laatste resulteerde in een traineeship bij The Metropolitan Museum of Art. Naast actief te zijn bij opgravingen werkt ze momenteel aan de publicatie van het archief van Prof. Peter Munro.