Soort evenement
Lezing
Docent(en)
Joost Golverdingen
Datum
13 juni 2022
Tijd
19.30 - 20.30
Locatie
Online (Zoom)
Prijs
€ 2,50 voor donateurs
€ 5,- voor niet-donateurs

Of als onderdeel van één van beide pakketten (https://huisvanhorus.nl/evenement/juni-2022-totaalpakket-voor-toetanchamon-maand/ of https://huisvanhorus.nl/evenement/juni-2022-lezingenpakket-toetanchamon-maand/)

In 1907 werd er in het Dal der Koningen een mysterieuze tombe gevonden met een mummie: KV55. De chaotische toestand waarin het graf werd gevonden was niets vergeleken bij de archeologische chaos die er daarna is ontstaan. Er werden direct conclusies getrokken die later onhoudbaar bleken te zijn omdat de feiten bij nader inzien iets anders vertelden. Maar wat waren de feiten? Toen het graf eenmaal was leeggeruimd en de analyse van de objecten begon, werden er steeds meer vragen opgeroepen waar de archeologische aantekeningen van de opgravers geen antwoord op hadden. De officiële publicatie was te summier en te bevooroordeeld, de publicaties van andere ooggetuigen spraken elkaar tegen. De voorwerpen zelf zijn verdeeld in verschillende groepen, maar inmiddels is niet meer te achterhalen waar deze naar toe zijn gegaan en of deze überhaupt wel uit KV55 afkomstig waren.

In deze lezing zal Joost Golverdingen jullie meenemen naar 1907 en de verschillende personen voorstellen die bij de vondst aanwezig waren en hun verhaal vertellen. Hoewel de identiteit van de mummie nog altijd discutabel is, kunnen sommige voorstellen en redeneringen wel worden verworpen, waardoor de identiteit van ‘mummie KV55’ een stukje dichterbij komt.