11 mei 2021 | Sleeping on the goddess’ back

In deze lezing vertelt Manon Schutz ons in detail over de functie van bedden in het oude Egypte. Na een algemene inleiding en een definitie van het concept ‘bed’, worden het gebruik en de religieuze betekenis van dit meubelstuk besproken voor verschillende stadia van zijn lange geschiedenis. De nadruk zal vooral liggen op de funeraire sfeer, aangezien de meeste overgeleverde bedden afkomstig zijn uit graven. Daarnaast zal ook het gebruik van bedden in de dagelijkse praktijk worden besproken.

 5,00

Wilt u korting? Word donateur! Bestel: Donateur worden or Studentlidmaatschap of log in als u al donateur bent.

Sleeping on the goddess’ back. The meaning of beds in ancient Egypt

Tegenwoordig spelen bedden een essentiële rol in ons dagelijks leven en worden de meubels geassocieerd met verschillende levensfasen: geboorte, slaap, ziekte en uiteindelijk de dood. Bedden moeten in het oude Egypte ook een cruciale rol hebben vervuld, aangezien ze overal aanwezig zijn: afgebeeld in reliëfs en schilderingen, als hiërogliefen in teksten, of als modellen en fysieke objecten binnen de archeologische context. Omdat deze bedden erg lijken op hun moderne tegenhangers, is het verleidelijk om ze op te vatten als belangrijke, maar eenvoudige meubelstukken zonder een diepere betekenis. Men kan zich echter afvragen of dit echt het geval is: waren oud-Egyptische bedden slechts objecten?

In deze lezing vertelt Manon Schutz ons in detail over de functie van bedden in het oude Egypte. Na een algemene inleiding en een definitie van het concept 'bed’, worden het gebruik en de religieuze betekenis van dit meubelstuk besproken voor verschillende stadia van zijn lange geschiedenis. De nadruk zal vooral liggen op de funeraire sfeer, aangezien de meeste overgeleverde bedden afkomstig zijn uit graven. Daarnaast zal ook het gebruik van bedden in de dagelijkse praktijk worden besproken.

Manon Schutz werkt als afdelingsdocent Egyptologie en promovendus aan de Universiteit van Oxford, waar zij de betekenis van bedden in de begrafenis context van het oude Egypte van de Predynastische periode tot de Romeinse tijd analyseert. In haar onderzoek betrekt zij ook het gebruik en de symboliek van stoelen en tronen. Daarnaast heeft Manon een Master of Studies in Egyptologie van de Universiteit van Oxford en een Magister Artium in Egyptologie en Klassieke Archeologie van de Universiteit van Trier; tijdens deze beide opleidingen richtte zij zich op de studie van grafkisten uit de Romeinse tijd. In Trier heeft zij tevens oud-Griekse en Latijnse taal- en letterkunde gestudeerd. In de afgelopen jaren heeft Manon ook vrijwilligerswerk gedaan voor verschillende instituten en projecten zoals het Griffith Institute, Oxford; de Egypt Exploration Society, Londen; en het Circulating Artefacts project van het British Museum.