12 juli 2021 | Merktekens en pseudoschrift in Deir el-Medina

Overal ter wereld worden merktekens gebruikt voor de herkenning van personen en instanties. Het kan daarbij gaan om letters, maar ook om figuurlijke of abstracte beeldtekens, of een combinatie van deze dingen. Bij de arbeiders van de koninklijke grafaanleg in het Nieuwe Rijk werden dit soort merktekens de basis voor een nieuw notatiesysteem, een soort pseudoschrift. Het in kaart brengen van de rol van merktekens in deze arbeidersgemeenschap leert ons veel over hoe er in de Egyptische oudheid over schrift en andere visuele tekengeving werd gedacht.

 5,00

89 op voorraad

Overal ter wereld worden merktekens gebruikt voor de herkenning van personen en instanties. Het kan daarbij gaan om letters, maar ook om figuurlijke of abstracte beeldtekens, of een combinatie van deze dingen. De bekendste moderne voorbeelden zijn handels- en keurmerken. In vroegere perioden ging het bijvoorbeeld om tekens op voorwerpen die de makers of de bezitters aanduidden; vooral op aardewerk komen we die tegen. Tekens van dezelfde soort vinden we op rotswanden en monumenten, als vrome graffiti of praktische bouwnotities. Deze toepassingen kwamen ook in het faraonische Egypte voor. Bij de arbeiders van de koninklijke grafaanleg in het Nieuwe Rijk werden dit soort merktekens de basis voor een nieuw notatiesysteem, een soort pseudoschrift. Het in kaart brengen van de rol van merktekens in deze arbeidersgemeenschap leert ons veel over hoe er in de Egyptische oudheid over schrift en andere visuele tekengeving werd gedacht.