16 februari 2023 | Werken in tempel en necropool

Werken in Tempel en Necropool: De Taakverdeling van Thebaanse Priesters onder de Loep

Thebe, het huidige Luxor, is doorheen de Egyptische geschiedenis altijd een belangrijk religieus centrum geweest. Verschillende tempels, zoals deze van Karnak of Medinet Habu vormden het hart van het religieuze gebeuren in Thebe. Dagelijkse, wekelijkse of jaarlijkse religieuze festivals en rituelen kleurden de kalender, waarbij verschillende types priesters betrokken waren. Deze priesters konden zowel in de necropool als dodenpriester werken of in de tempel als hoge clerus priester. De religieuze festiviteiten in Thebe bleven lange tijd floreren, ook onder Grieks-Romeins gezag (332 v.Chr. – 285 na Chr.). De praktische en organisatorische aspecten van de Thebaanse festivals in deze periode, en meer bepaald de rol die werd gespeeld door verschillende priesters, zullen het onderwerp vormen van deze lezing.

Lauren Dogaer studeerde Oude Geschiedenis (2018) en Archeologie: Egyptologie (2019) aan de KU Leuven. Sinds april 2021 is ze projectassistente op het ‘Beyond the Text’-project van de onderzoeksgroep Egyptologie aan de Universiteit van Basel. Ze werkt aan een doctoraat over de socioculturele context van Thebaanse priesters in Grieks-Romeins Thebe. Haar interesse gaat voornamelijk uit naar Demotische en Griekse documentaire papyri en de religieus-funeraire aspecten van de Grieks-Romeinse periode.

 5,00

Uitverkocht

Wilt u korting? Word donateur! Bestel: Donateur worden or Studentlidmaatschap of log in als u al donateur bent.

Werken in tempel en necropool: de taakverdeling van Thebaanse priesters onder de loep

Thebe, het huidige Luxor, is gedurende de Egyptische geschiedenis altijd een belangrijk religieus centrum geweest. Verschillende tempels, zoals die van Karnak of Medinet Habu vormden het hart van het religieuze gebeuren in Thebe. Dagelijkse, wekelijkse of jaarlijkse religieuze festivals en rituelen kleurden de kalender, waarbij verschillende types priesters betrokken waren. Deze priesters konden zowel in de necropool als dodenpriester werken of in de tempel als hoge clerus priester. De religieuze festiviteiten in Thebe bleven lange tijd floreren, ook onder Grieks-Romeins gezag (332 v.Chr. - 285 n.Chr.). De praktische en organisatorische aspecten van de Thebaanse festivals in deze periode, en met name de functies die werden bekleed door verschillende priesters, zullen het onderwerp vormen van deze lezing.