16 december 2023 | Donateursdag

Op zaterdag 16 december staat de jaarlijkse donateursdag van Huis van Horus op de planning.
We ontvangen onze donateurs graag vanaf 12.00 uur in het Rijksmuseum van Oudheden. Het programma start om 12.30 en duurt tot 16.00 uur.

Wat kunt u verwachten tijdens de donateursdag? Speciaal voor onze donateurs zullen twee egyptologen een lezing geven. Natuurlijk zal ook de nieuwe Ta-Mery gepresenteerd worden: hét Nederlandstalig magazine over het oude Egypte. Iedere donateur aanwezig kan gelijk een mooi exemplaar mee naar huis nemen.

 5,00

Wilt u korting? Word donateur! Bestel: Donateur worden or Studentlidmaatschap of log in als u al donateur bent.

Op zaterdag 16 december staat de jaarlijkse donateursdag van Huis van Horus op de planning.
We ontvangen onze donateurs graag vanaf 12.00 uur in het Rijksmuseum van Oudheden. Het programma start om 12.30 en duurt tot 16.00 uur.

Wat kunt u verwachten? Speciaal voor onze donateurs zullen twee egyptologen een lezing geven. Natuurlijk zal ook de nieuwe Ta-Mery gepresenteerd worden: hét Nederlandstalig magazine over het oude Egypte. Iedere aanwezige donateur kan gelijk een mooi exemplaar mee naar huis nemen.

De eerste lezing zal gegeven worden door Yagmur Koyuncu (Master archeologie gespecialiseerd in egyptologie): 

Mogen we Egyptische mummies tentoonstellen in musea? 
Onze fascinatie met het onbekende is altijd constant gebleven door de geschiedenis heen. Vanaf de Verlichting werden gemummificeerde egyptische lichamen naar het Westen gebracht waar ze werden uitgekleed van hun bandages, gedissecteerd voor medische doeleinden en zelfs gekannibaliseerd, omdat men dacht dat ze medische genezende krachten zouden bezitten. De geschiedenis van Egypte was gemanipuleerd om te voldoen aan het beschavende mythos van de Europese rijken. Egyptologie die we vandaag de dag kennen is ontstaan door de expeditie van Napoléon. De wens om de Westerse heerschappij te bewijzen heeft geresulteerd in de toe-eigening van Egyptisch Erfgoed, ten koste van hedendaagse Egyptenaren.

Sinds de publicatie van Edward Said’s Orientalisme, de kwestie van hoe oude beschavingen gestudeerd moeten worden is een belangrijk focus punt in de academia geworden. Daling in aantal studenten en moeilijkheden om fondsen te vinden hebben geresulteerd in het schappen van vakken van universitaire humane richtingen. Het debat rond mummies is een veel bredere discussie dan gewoonweg tentoonstellen of niet tentoonstellen van gemummificeerde resten. De topic omvat ook levend houden van interesse in egyptologie, en het presenteren van een discipline die een creatie is van kolonialisme op een dekoloniseerde manier. Voor het realiseren van deze doeleinde moeten de basisprincipes van de discipline herdacht worden: Egyptische lichamen mummies noemen, en zo het risico nemen de lichamen te objectiveren, is een van de vele punten waar men, als wel onze spreken, over nadenkt. 

De tweede lezing zal gegeven worden door Eva Cornelisse (PhD kandidaat):

‘De jacht op oudheden en graven in de archieven: Piccinini, een Italiaan in Thebe’
Zijn naam is nauwelijks bekend, zelfs niet onder egyptologen, en er is maar heel weinig informatie beschikbaar over de Italiaan Piccinini, die aan het begin van de 19e eeuw opgravingen deed in Egypte. Deze lezing neemt u mee naar het Egypte van zo’n 200 jaar geleden, naar de westbank van Thebe, het werkterrein van Piccinini. Veel voorwerpen die wij kennen uit de egyptologische collecties in musea zijn daar in deze tijd terecht gekomen vanuit Thebe. De jacht op oudheden was geopend, de rivaliteit was hevig, maar hoe ging dit eigenlijk in zijn werk? Piccinini was één van de agenten ter plaatse. Hij woonde letterlijk temidden van al deze ontwikkelingen in een graf in Dra Abu ’n-Naga en deed daar opgravingen voor d’Anastasi. Een inkijkje in de manuscripten van vroege egyptologen zoals Robert Hay, James Burton en John Gardner Wilkinson en in de bronnen rond de Franse-Toscaanse Expeditie van Champollion en Rosellini laat ons zien hoe archiefonderzoek een schat aan nieuw materiaal kan opleveren!

Hopelijk zien wij u 16 december!